ca es

Com configurar el correu per a Outlook 2007

1.-Configuració prèvia del compte

Dins de l'Outlook 2007 accedim a l'opció “Eines” i seleccionem "Configuració del compte...".

A la pantalla de configuració del compte de correu escollim l'opció "Crea...".

Tot seguit, escollim l'opció “Configura manualment els paràmetres del servidor o tipus de servidor addicionals”.

Seleccionem el tipus de servei que desitgem, que en el nostre cas serà l'opció “Correu electrònic d'Internet”.

2.-Dades principals del compte

A la següent pàgina hem d'introduir les dades referents al compte de correu. Després, seleccionem “Més opcions de configuració...”.

3.-Opcions avançades del compte de correu

Seleccionem la pestanya “Servidor de sortida”, escollim l'opció “El meu servidor de sortida (SMTP) requereix autenticació” i “Utilizar la mateixa configuració que el meu servidor de correu d'entrada”.

Per últim, seleccionem la pestanya “Opcions avançades” i introduïm per a IMAP el port 143* i l'opció d'SSL desactivada. Per a SMTP, introduïm el port 578 i desactivem l'opció d'SSL.
 
*El port a introduir en el  cas de configurar POP3 és 110.

Quan premem acceptar, veiem que es mostra de nou la finestra “Configuració del correu electrònic d'Internet”. Seleccionem “Següent” per finalitzar la configuració.

Amb aquest passos ja hem acabat de configurar el nostre compte de Perception a Outlook 2007.
 
Per a més informació, poden contactar amb nosaltres

 

Butlletí electrònic

Actualitat, idees i consells pràctics sobre noves tecnologies i Internet.