ca es

Com configurar el correu a Outlook 2003

1.-Configuració prèvia del compte

Arranquem l'Outlook 2003 des d'Inici > Programes > Microsoft Office > Outlook 2003

Si és la primera vegada que l'obrim, ens apareixerà un assistent. Si no és la primera vegada, hem d'anar al menú "Eines" i marcar "Comptes de correu electrònic".

Seleccionem "Afegir un nou compte de correu" i premem "Següent".

Ara ens pregunta el tipus de servidor que anem a utilitzar. En el nostre cas, podem seleccionar POP3 i IMAP. Aquesta vegada utilitzarem IMAP, ja que realitza la mateixa funció que el protocol POP3 però és més eficient, més ràpid i no satura el servidor de correu. Un altre avantatge és que disposarem d'una còpia dels correus al servidor i podrem consultar-los alternativament des del servei Webmail. Seleccionem aquesta opció i premem "Següent".

2.-Dades principals del compte

A la següent finestra hem d'omplir tots els camps:

  • El seu nom: aquest nom es mostrarà als destinataris del correu. Per exemple: Info.
  • Adreça de correu electrònic: ens demana el correu que es mostrarà al destinatari per respondre els correus.
  • Servidor de correu entrant: es tracta del servidor. Seria mail.elseudomini.com.
  • Servidor de correu sortint: es tracta del servidor. Seria mail.elseudomini.com.

A "Nom d'usuari" i "Contrasenya" hem d'introduir les dades d'usuari que tenim assignades per a aquest compte.

Premem "Més opcions de configuració"  i accedim a la següent pestanya: Servidor de sortida i la configuarem com apareix més avall. Seleccionem "El meu servidor de sortida requereix autenticació"

i "Utilitzar la mateixa configuració que el meu servidor de correu d'entrada", perquè els nostres servidors de sortida ens demanen també que introduïm el nom d'usuari i la contrasenya (autenticació),

que en tots els casos són el mateix nom d'usuari i la mateixa contrasenya que els del correu d'entrada. Acceptem.

Per últim, seleccionem la pestanya “Opcions avançades” i introduïm per el port d'entrada el 143* i el port de sortida el 25.

*El port a introduir en el  cas de configurar POP3 és 110.

 

Premem "Acceptar" i ja hem acabat de configurar el nostre compte de CDmon a Outlook 2003.

Ja tenim la compte de correu de Perception configurada en Outlook 2003.

Per a més informació, poden contactar amb nosaltres.

Butlletí electrònic

Actualitat, idees i consells pràctics sobre noves tecnologies i Internet.