ca es
Projectes destacats

Capella Garcia

Marca: General

Per aquest projecte vam desenvolupar un visual que tingués com a element predominant les imatges a pantalla completa, ja que l'estudi Capella Garcia dóna molta prioritat al disseny en els seus projectes. Es va utilitzar el mètode del progressive disclossure per a mostrar el contingut a l'usuari quan ell el vol veure i per això la major part de la informació del detall de projecte queda amagada d'un inici.

www.capellagarcia.com

Butlletí electrònic

Actualitat, idees i consells pràctics sobre noves tecnologies i Internet.