ca es
Projectes destacats

Ajuntament de Parets del Vallès

Marca: General

Parets del Vallès ha renovat el web amb el nostre gestor de continguts d'ajuntaments, una eina de gestió pensada per a ajuntaments en la qual la Diputació de Barcelona ha marcat les pautes per definir-ne l'estructura de continguts bàsica. Es tracta d'una maquetació adaptada per a dispositius mòbils de manera que, amb imatge renovada i funcionalitats millorades, l'Ajuntament pot oferir la seva informació i comunicar-se amb els ciutadans més fàcilment.

Butlletí electrònic

Actualitat, idees i consells pràctics sobre noves tecnologies i Internet.