ca es
Projectes destacats

Sendeco2

Marca: General

SENDECO2, Sistema Europeu de Negociació de CO2, és una empresa dedicada a la compra-venda de drets d'emissió i assessorament tècnic de les Instal·lacions Industrials subjectes a la Directiva de Comerç (EU ETS).

www.sendeco2.com

Butlletí electrònic

Actualitat, idees i consells pràctics sobre noves tecnologies i Internet.