ca es
Blog

Què és el target?

24/09/2021

El target és un concepte antic igual que el màrqueting, és més, sense target no hi hauria negoci.

Podríem dir que el target és el nostre públic objectiu i públic potencial, així que quan parlem d'ell ens referim a aquell grup de persones que per les seves qualitats i característiques té un alt potencial, o hi ha una alta probabilitat que pugui arribar a ser en el futur un consumidor del producte o servei. Per això els nostres esforços de màrqueting per atreure el nostre negoci hauran d'anar dirigits a aquest grup de persones. 

Com definir el target del teu negoci?

Com més informació tinguem del nostre públic, millor definició farem d'ells de manera que la presa de decisions es convertirà en un procés més senzill.

1. Defineix el perfil demogràfic del teu client

Les dades demogràfiques sempre són els més fàcils d'aconseguir. El sexe, l'edat, el lloc són les primeres dades que hem de tenir en compte. No és el mateix dirigir-nos a adolescents que a persones majors de 65 anys, ja que els gustos canvien igual que la forma i canals a través dels quals arribem a cada un d'ells.

 2. Defineix el perfil sociocultural del teu client

Ens interessa definir al nostre target segons l'entorn sociocultural, el nivell econòmic, el nivell educatiu, els idiomes, els seus costums o valors.

3. Defineix el perfil digital del teu client

Quan ens referim al perfil digital estem parlant sobre conèixer les xarxes socials que utilitza, si és actiu en aquestes xarxes, la freqüència de navegació, les paraules clau que utilitza o podria utilitzar per buscar el nostre producte.

4. Defineix el perfil digital segons les seves necessitats

El que ens cal saber és què li podem aportar a aquests usuaris en concret per fer les seves vides millors. És molt important saber identificar el problema i buscar la solució. Què podem fer per l'usuari?

Un cop hem definit al nostre target ja estem preparats per fer el segon pas que és intentar arribar a ells de la manera més efectiva possible.

Eines per definir el teu target

Hi ha eines que ens faciliten el procés de definir el target del nostre negoci i així obtenir informació.

Eines com Twitter Analytics, Facebook Analytics, Google Trends, Google Analytics, podem obtenir moltes de les respostes a les preguntes anteriorment formulades.

Això sí! Per poder tenir aquesta informació haurem de tenir comptes actius en aquestes xarxes socials.

Arxivat a: Articles

Butlletí electrònic

Actualitat, idees i consells pràctics sobre noves tecnologies i Internet.