ca es

Web Pla d'Actuació Municipal

Web per mostrar el grau de compliment del Pla d'Actuació Municipal (PAM).

Aquesta eina facilita als consistoris que puguin donar accés a la informació pública a la ciutadania. I d'aquesta manera ajudar-los a aplicar la llei de transparència a què estan obligats com a administració.

L'eina digital per a ajuntaments Web Pla d'Actuació Municipal reflecteix en tants per cent i d'una manera molt visual mitjançant gràfics el grau de compliment de totes les propostes incloses en el PAM.

Exemples

Butlletí electrònic

Actualitat, idees i consells pràctics sobre noves tecnologies i Internet.